Annonser
займ онлайн займы на карту грин мани отзывы

17 års fängelse för strypmord på asylboende

En afghansk man ströp ihjäl sin fru inför ögonen på deras gemensamma barn på ett asylboende Mariannelund. Nu ändrar hovrätten straffet från livstids till 17 års fängelse.

Det var i juni 2016 som mannen ströp sin hustru till döds i deras gemensamma hem på ett asylboende i Mariannelund.

Vid tingsrätten dömdes han för mord och påföljden bestämdes till fängelse på livstid. Men domen överklagades till hovrätten, där afghanen yrkade att fängelsestraffet skulle tidsbestämmas.

Göta hovrätt hänvisar i sin dom till att Högsta domstolen har uttalat att livstidsstraffet bara ska användas i de allra allvarligaste fallen av mord, till exempel när det är fråga om att döma till gemensamt straff för flera mord eller för mord och annan allvarlig brottslighet eller när den åtalade tidigare dömts för särskilt allvarlig brottslighet.

Även om förloppet vid strypmordet varit ganska kortvarigt är det enligt hovrätten uppenbart att den döda kvinnan känt stark dödsångest innan hon avled. Därtill kommer kommer att gärningen utförts inför parets gemensamma barn. Vid straffmätningen tar hovrätten också hänsyn till att mannen efter gärningen frivilligt angett sig hos polisen. Hovrätten har därför ansett att fängelsestraffet ska vara tidsbestämt.

– Eftersom mordet skett genom kraftigt strypvåld inför ögonen på parets gemensamma barn anser hovrätten att omständigheterna är så försvårande att straffet ska bestämmas till 17 år, säger hovrättslagmannen Charlotta Riberdahl.

Annonser