Annonser
займ онлайн займы на карту грин мани отзывы

19 anmälda våldtäkter i Sverige – per dygn

Antalet anmälda våldtäkter i Sverige har ökat med hela 14 procent på ett år. Det visar Brottsförebyggande rådets nya statistik. De senaste tio åren har antalet anmälda våldtäkter ökat med enorma 41 procent
Enligt Brå har antalet anmälda våldtäkter ökat med 2.000, eller 41 procent, under den senaste tioårsperioden (2007–2016).

Myndigheten menar att ökningen ”delvis” kan förklaras av den nya sexualbrottslagstiftning som trädde i kraft den 1 april 2005.

Den innebar att vissa gärningar som tidigare rubricerades som sexuellt utnyttjande kom att rubriceras som våldtäkt.

Men ökningen fortsätter.

År 2016 anmäldes totalt 20.300 sexualbrott, vilket är en ökning med 12 procent i jämförelse med 2015. De anmälda våldtäkterna ökade med 13 procent, till 6.720 brott (17 våldtäkter per dygn).

Under första halvåret 2017 har 9.680 sexualbrott anmälts, en ökning med 4 procent jämfört med första halvåret 2016.

Antalet anmälda våldtäkter har ökat till 3.430 brott (19 våldtäkter per dygn). Det är 431 fler brott än under samma period året innan, eller en ökning med 14 procent.

Det ökade antalet gäller främst anmälda våldtäktsbrott mot vuxna personer 18 år eller äldre (272 fler brott), och anmälda våldtäktsbrott mot barn i åldern 15–17 år (120 fler brott).

”Ökningen avtar alltså inte. Tvärtom. Den ökar”, skriver lektor Ann Heberlein i en artikel om statistiken.

Brå lyfter även fram att förändringar i anmälningsbenägenheten kan påverka antalet anmälda våldtäkter.

Statistikbloggen Affes statistik har tidigare publicerat Brå-siffror som visar att antalet anmälda fullbordade våldtäkter ökade från 421 år 1975 till 6.294 år 2014, en ökning med 1395 procent.

Samtidigt, under samma period, ökade antalet anmälda våldtäktsförsök knappt något, från 341 år 1975 till 403 år 2014.

”Men om det nu är en ökad anmälningsbenägenhet som är förklaringen till ökningen av (fullbordade) våldtäkter – varför har inte benägenheten att anmäla våldtäktsförsök ökat i samma utsträckning?”, skriver bloggen.

Annonser