Arvo Toivanen, Malmö

Personnummer: 660220-3850

Förövare: Arvo Toivanen
Adress: Docentgatan 3 B, 215 52 Malmö

Brott: Grovt sexuellt övergrepp mot barn

Påföljd: Fängelse 9 månader

Brevia Mail AB - Skydda din identitet, hyr en postbox!