Annonser
займ онлайн займы на карту грин мани отзывы

Asylsökare skar halsen av sjuårig flicka

En 36-årig asylsökare från Eritrea har dömts till vård för att ha knivmördat en sjuårig flicka

Ytterligare ett brutalt knivmord begånget av en eritreansk asylsökare fick för några dagar sedan sin rättsliga upplösning. En sjuårig flicka knivskars till döds i en lägenhet i Upplands-Bro i norra Stockholm den 25 juli i år av en 36-årig man, Daniel Gebru, som tio månader tidigare anlänt

Gebru döms till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning och skall utvisas utan tidsbegränsning efter avtjänad vård. Det är dock oklart om utvisningen kommer att kunna verkställas, detta därför att Migrationsverket bedömer att de mänskliga rättigheterna åsidosätts på ett sätt i Eritrea som gör att ingen kan utvisas dit. Gebru blir därför troligen kvar i Sverige efter avtjänad vård. Det finns heller ingen minimitid för hur länge Gebru måste vårdas. Om han bedöms ha frisknat till kan han frisläppas efter en mycket kort tid.

I likhet med de brutala knivmorden på IKEA i Västerås i augusti i år, även de begångna av en eritreansk asylsökare, har gärningspersonen som delförklaring till brottet anfört psykisk störning relaterad till påstått svåra förhållanden i hemlandet och som migrant som ska ha lett till att han drabbats av hallucinationer och förföljelsemani.

Gebru har inte kunnat ge något annan mer konkret motiv till varför han skar halsen av den sjuåriga flickan i badrummet i hennes hem. Han hade tidigare varit inneboende i lägenheten. Vad han gjorde där den aktuella dagen är oklart eftersom han enligt vissa uppgifter inte bodde där längre. Enligt domstolens anteckningar ska han dock ha varit bosatt i lägenheten när mordet begicks men ha underlåtit att betala hyra.

Gebru har påstått att han hade för avsikt att ta sitt eget liv men av oklar anledning i stället knivskar flickan till döds. Han åsamkade dock även sig själv efteråt en skärskada. Den i efterhand egentillfogade skadan kan naturligtvis ha varit ett sätt att dölja det verkliga motivet till brottet mot flickan, men tingsrätten väljer att gå på försvarets linje i denna del, dvs att mordet begicks i ett tillstånd av sinnesförvirring och utan egentligt motiv mot flickan eller i syfte att dölja annat brott mot flickan.

Gebru döms därför – och för att han inte utsatt flickan för “onödigt lidande” i samband med mordet – formellt inte för mord utan för dråp och inte till fängelse utan till vård. Däremot går domstolen inte så långt att man helt fritar Gebru från ansvar för handlingarna, så som yrkats från försvarets sida. Flickans föräldrar är nöjda med att mannen fälls men missnöjda med att brottsrubriceringen inte blev mord. Gebru ska även betala ett skadestånd till föräldrarna på 182 860 kronor samt ytterligare 61 705 kronor till dödsboet.

Fallet utgör ytterligare en larmsignal om med vilken ansvarslöshet asylärenden handläggs i Sverige, hur psykiskt labila personer tillåts vistas fritt i samhället och vilka konsekvenser detta kan få. Obefintliga ID-kontroller, slarviga efterforskningar om asylsökares bakgrund i hemlandet och naiv tilltro till asylsökares egna muntliga uppgifter gör att ingen vet vilken slags personer som släpps in i vårt land. Det kan vara allt från personer med verkliga flyktingskäl via ekonomiska välfärdsmigranter till grovt kriminella och terrorister.

Inte heller detta fall har – så som man från ansvarigt politiskt håll och andra opinionsbildare borde kunna förvänta sig – föranlett den offentliga debatt om hur tryggheten i samhället allvarligt urholkas till följd av allvarliga brister i asylmottagandet. Få har civilkurage nog att kliva utanför den politiskt korrekta åsiktskorridoren och fråga sig var gränsen går för hur många i Sverige vi är beredda att låta mördas, misshandlas, våldtas, rånas, bestjälas, bedras och utsättas för andra allvarliga brott utan att den förda massinvandringspolitiken ifrågasätts.

Attunda tingsrätt, B 6126-15

Annonser