Benny Vairagi, Linneryd

Personnummer: 481217-4615

Förövare: Benny Vairagi
Adress: Växjövägen 4, 360 24 Linneryd

Brott: Sexuellt övergrepp mot barn

Påföljd: Fängelse 4 månader

Brevia Mail AB - Skydda din identitet, hyr en postbox!