займ онлайн займы на карту грин мани отзывы

Bevis på att iPongo från trolljägarna kontaktat småflickor

Efter artikeln där vi tog upp att trolljägarna fick tag på en man som kontaktat småflickor och bett dom skicka nakenbilder på sig så har vi fått en del mail från mestadels 15-åriga pojkar som försvarar honom och säger att de inte finns bevis på att han ska ha gjort något av detta, så vi tycker det är passande att få ta del av dessa bilder och publicera det för att bevisa vilken gris han är. Vi varnar för känsliga tittare.

 

robert-pongo-bevis-kukbild-14aring

Bilderna från chatten ovanför kommer från en 14-årig flicka, som ni kan se skickar han en bild på sitt könsorgan och vill att hon ska komma till honom.

10 § Sexuellt ofredande
Den som, i annat fall än som avses förut i detta kapitel, sexuellt berör ett barn under femton år eller förmår barnet att företa eller medverka i någon handling med sexuell innebörd, döms för sexuellt ofredande till böter eller fängelse i högst två år.

Detsamma gäller den som blottar sig för någon annan på ett sätt som är ägnat att väcka obehag eller annars genom ord eller handlande ofredar en person på ett sätt som är ägnat att kränka personens sexuella integritet.

10 a § Kontakt med barn i sexuellt syfte
Den som, i syfte att mot ett barn under femton år begå en gärning för vilket straff föreskrivs i 4, 5, 6, 8 eller 10 §, träffar en överenskommelse med barnet om ett sammanträffande samt därefter vidtar någon åtgärd som är ägnad att främja ett sådant sammanträffande kommer till stånd, döms för kontakt med barn i sexuellt syfte till böter eller fängelse i högst ett år.

När vi nu kan lagen så står det klart att han skulle kunna dömas till minst böter och högst fängelse. Nedan ser ni en till konversation som vi låter tala för sig själv.

 


robert-pongo-bevis-flicka-chat
robert-pongo-bevis-flicka-chat-2-censur