Annonser
займ онлайн займы на карту грин мани отзывы

Bo Krister Allansson

Bo Krister Allansson döms för grovt sexuellt övergrepp mot barn till fängelse 7 år

Borås tingsrätt har idag den 28 oktober 2016 meddelat dom i ett omfattande och uppmärksammat mål om grovt sexuellt övergrepp mot barn m.m. där brotten skett via sociala chattforum som Kik och Skype. Tingsrätten har funnit Krister Allansson skyldig bland annat till ett stort antal grova sexuella övergrepp mot barn och grova utnyttjanden av barn för sexuell posering, samt en rad andra brott. Påföljden har bestämts till sju års fängelse. Krister Allansson är alltjämt kvar i häkte efter tingsrättens dom. Den tilltalade har vidare ålagts omfattande skadeståndsskyldighet mot målsägandena i målet.

Krister Allansson har enligt vad tingsrätten funnit bevisat kontaktat unga flickor via Kik och Skype och förmått dem att medverka i konversationer av sexuell karaktär, samt förmått dem att genomföra olika sexuella handlingar alternativt utnyttjat dem till att utföra eller medverka i sexuella poseringar, ofta inför webbkamera. Åtalet har vidare omfattat ett stort antal försöksbrott där den tilltalade försökt förmå målsägandena att genomföra olika sexuella handlingar, men där Allansson inte lyckats trots att fara för brottens fullbordan har förelegat. Tingsrätten har vidare funnit det styrkt att Allansson, i samtliga fall utan målsägandenas vetskap, har spelat in vissa av kontakterna där målsägandena har förmåtts genomföra olika sexuella handlingar i webbkameran. Allansson har i dessa fall gjort sig skyldig till att ha skildrat barn i pornografisk film, och därmed döms Allansson också för barnpornografibrott. Tingsrätten konstaterar också att den tilltalade genomgående i kontakterna med målsägandena har vilselett dem genom att han använt sig av uppdiktade identiteter och utgett sig för att vara en ung tjej/kvinna eller en ung kille/man.

Huvudförhandlingen i målet pågick under 44 förhandlingsdagar mellan den 11 april och den 24 augusti 2016 och omfattade sammanlagt 116 målsäganden. Åtalet har omfattat grovt sexuellt övergrepp mot barn, försök till grovt sexuellt övergrepp mot barn, grovt utnyttjande av barn för sexuell posering, försök till grovt utnyttjande av barn för sexuell posering, sexuellt ofredande, grovt förtal, förtal, barnpornografibrott samt grov fridskränkning som skett under tiden från 2010 till och med den 2 juni 2015.

Annonser