Conny Karlsson, Angered

CONNY Bror Einar Karlsson, 19600528-5538
Frihetsberövande: Häktad
Kummingatan 68 Lgh 1002
424 43 Angered


DOMSLUT
Brott som den tilltalade döms för
1.
Grovt sexuellt utnyttjande av underårig, 6 kap 4 § 1 st 2 men och 2 st brottsbalken i sin
lydelse före 1 juli 1998 och 1 april 2005
1998-01-01 — 2003-12-31 (2 tillfällen)
2.
Grovt barnpornografibrott, 16 kap 10 a § 1 st 5 p och 5 st brottsbalken
2012-01-01 — 2014-12-31
—————————————————-
Conny Karlsson har beträffande A uppgett att han vid ett tillfälle kan ha fört in ett
finger i hennes vagina men att han är osäker på det. När det gäller B har han erkänt
att han vid ett flertal tillfällen under 2003 och 2004 fört in fingrar
i hennes vagina.