Annonser
займ онлайн займы на карту грин мани отзывы

Dömd för samröre med terrororganisation vinner i domstol – får uppehållstillstånd

Mannen är dömd i Turkiet för ”medhjälp till terroristorganisation” och Migrationsverket vill att han ska utvisas från Sverige. Migrationsdomstolen slår fast att han i och för sig är dömd för ”en faktiskt handling” för att hjälpa en terrorist-organisation men att han, trots detta, har rätt till flyktingstatus och permanent uppehållstillstånd.

 

Den 36-årige mannen motiverade sin asylansökan i Sverige med att han är kurd och medlem i det politiska partiet DTP som arbetar för ett ökat kurdiskt självstyre i Turkiet.

Mannen har dock anklagats för samröre med PKK.

”Engagerad i demokratiskt parti”
Han har gripits och suttit häktad i 14 månader innan han slutligen dömdes av turkisk domstol till fem år och sju månaders fängelse.

Mannens berättelse redovisas i migrationsdomstolens dom.

”X (mannen) har anfört att han felaktigen dömts för medhjälp till terroristorganisation och att brottet är konstruerat av påhittade omständigheter. Han menar att han i själva verket dömts för sitt engagemang inom det demokratiska partiet DTP och att domen samt den tillhörande påföljden därför är diskriminerande.”

Migrationsverket avslog dock hans ansökan och beslutade att han skulle utvisas till Turkiet.

EU har kritiserat Turkiet
Mannen överklagade beslutet till Migrationsdomstolen i Malmö som nu konstaterar att det av tillgänglig landsinformation visserligen framgår att DTP har förbjudits i Turkiet – någonting som har kritiserats av EU – och att flera medlemmar har gripits och anklagats för att stödja just PKK.

Migrationsdometolen skriver dock i sina domskäl:

”Självklart går det inte att helt skilja på klagandens engagemang inom DTP och det brott han dömts för eftersom de dömdas politiska övertygelse med stor sannolikhet haft en inverkan på deras handlande. Migrationsdomstolen anser emellertid att de domar som klagande åberopat inte ger stöd för annat än att han dömts för en faktisk handling inbegripande medhjälp till terrororganisation PKK och inte för sitt medlemskap i DTP.”

Tortyr i turkiska fängelser
Migrationsdomstolen kommer också fram till att straffet i och för sig inte kan anses som politisk förföljelse men väger å andra sidan in att mannen i samband med både förhören och sin tid i häktet misshandlades av polisen. Migrationsdomstolen konstaterar också att tortyr och misshandel fortfarande förekommer i turkiska fängelser och att medlemmar i otillåtna organisationer är särskilt utsatta.

Med anledning av detta och den senaste tidens försämrade relation mellan Turkiet och PKK kommer migrationsdomstolen fram till att mannen har visat att han känner en välgrundad fruktan för förföljelse i Turkiet på grund av sin kurdiska etnicitet och politiska uppfattning.

Kan inte hållas ansvarig ör PKK:s handlingar
*Frågan är därefter om mannen har rätt till status som flykting – vilket Migrationsverket inte anser. Orsaken till att han borde uteslutas från den rättigheten är enligt Migrationsverket det brott som han har dömts för i Turkiet – ett brott som ”till sin natur är sådant att det föreligger grund för att utesluta honom från att erhålla skyddsstatusförklaring”.

Eftersom Migrationsverket inte ens har påstått att mannen är medlem i PKK – utan att han ”bara” har dömts för att hjälpa PKK – slår migrationsdomstolen fast att han inte kan hållas ansvarig för handlingar som PKK har begått. Han kan därför inte heller uteslutas från rätten att betraktas som flykting.

Migrationsdomstolen river därför upp Migrationsverkets beslut och beviljar mannen permanent uppehållstillstånd, flyktingstatusförklaring och resedokument.

Annonser