Annonser
займ онлайн займы на карту грин мани отзывы

Emanuel Gahnström, Dala Järna, Sexuellt utnyttjande av barn

Emanuel Gahnström, Dala Järna,  döms för att genomfört samlag med 12 årig flicka.

Den första gången hon träffade Emanuel Gahnström var i början av sommaren. När han lagt ner henne i sängen pussade han henne. Hon vaknade av att han börjat klä av henne byxorna och en tröja. Den andra gången de träffades tog han på henne ”överallt på kroppen”. När han tagit av henne byxorna och underkläderna började han pussa henne. Vid det tredje tillfället hon träffade Emanuel Gahnström genomförde han ett fullbordat samlag med henne.

Med hänsyn till det anförda finner hovrätten vid en samlad bedömning styrkt att Emanuel Gahnström vid i målet aktuella tidpunkter haft vetskap om att målsäganden var under 15 år.

Klagande och motpart (Tilltalad)
Lars Johan EMANUEL Gahnström, 900702-3790
c/o Pehrs
Nordanåker 62
78051 Dala Järna

SAKEN
Sexuellt utnyttjande av barn m.m.

HOVRATTENS DOMSLUT
1. Hovrätten ändrar tingsrättens dom på så sätt att:
a) Emanuel Gahnström döms, såvitt avser gärningen i åtalspunkten 3 i bilaga 2 till
tingsrättens dom, för våldtäkt mot barn enligt 6 kap. 4 § första stycket brottsbalken
b) påföljden bestäms, med tillämpning av 29 kap. 7 § första stycket brottsbalken,
till fängelse ett år och sex månader och
c) det skadestånd som Emanuel Gahnström ska utge till målsäganden bestäms
till 93 000 kr jämte ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) å 8 000 kr från den l juni
2010, å 10 000 kr från den l juli 2010 samt å 75 000 kr från den l oktober 2010,
allt till dess betalning sker.

Annonser