Fakta om sexualbrott i Sverige

År 2012 anmäldes nära 16 900 sexualbrott. vilket är en marginell minskning jämfört med 2011. De anmälda våldtäkterna minskade med 3 procent till 6 320 anmälda brott, och sexuellt ofredande minskade något till 7 610 anmälda brott (-2%). Sexuellt tvång, utnyttjande med mera minskade med 5 procent.

Det anmäldes 2880 våldtäkter mot barn i åldern 0-17 år. I 10 procent av våldtäkterna var offren pojkar. Pojkar som offer var högst representerade i åldersgruppen 0—14 år och lägst representerade i åldersgruppen 15–17 år. Bland de vuxna offren var 96 procent kvinnor och 4 procent män.

Sett över en tioårsperiod så har anmälda våldtäkterna ökat kontinuerligt, vilket har ett flertal orsaker. Medan polisanmälningar om sexualbrott har ökat i flera decennier, har andelen personer som i NTU uppger att de blivit utsatta för sexualbrott varit relativt stabil, motsvarande cirka 0,8 procent av samtliga tillfrågade. Sexualbrott är en av de brottstyper som polisanmäls i minst utsträckning – 23 procent av sexualbrotten anmäls (NTU 2011). Allt fler uppger däremot att de har anmält brottet till polisen, vilket motsvarar ökningen i kriminalstatistiken.

 

sexualbrott_statistik

 

Det är främst män som misstänks för sexualbrott; av de misstänkta är endast 2 procent kvinnor. Unga män dominerar bland gärningsmännen, medan unga kvinnor är överrepresenterade bland offren — något som framkommer både i Nationella trygghetsundersökningen (NTU) och kriminalstatistiken.

Lite mer än hälften av alla sexualbrott klarades upp år 2011. Den vanligaste påföljden för våldtäkt är fängelse, medan sexuellt ofredande oftast leder till böter.

 

Källa: Brottsförebyggande rådet