Annonser
займ онлайн займы на карту грин мани отзывы

Fredrik Larsson, Simrishamn, utnyttjade över 100 barn.

I en dom som totalt omfattas av hela 256 sidor redogör Ystads Tingsrätt sida efter sida för den stora mängd brott Fredik Larsson gjort sig skyldig till när han kontaktat unga flickor i åldrarna 7-14 år och övertalat dem till sexuell posering.

Vi bjuder på domen som du finner längst ner på sidan

Tilltalad
FREDRIK Lars Larsson, 19730919-0218
c/o Simrishamns advokatbyrå
Box 93
272 22 Simrishamn

Påföljd m.m.
Fängelse 2 år 4 månader

DOMSLUT
Brott som den tilltalade döms för

 1. Sexuellt övergrepp mot barn, 6 kap 6 § 1 st brottsbalken
  2014-03-28 — 2014-03-29
 2. Sexuellt övergrepp mot barn, 6 kap 6 § 1 st brottsbalken i sin lydelse före 1 juli 2013
  2012-02-21 — 2013-04-22 (9 tillfällen)
 3. Försök till sexuellt övergrepp mot barn, 6 kap 6 § 1 st brottsbalken i sin lydelse före 1
  juli 2013 och 6 kap 15 § 1 st brottsbalken samt 23 kap 1 § brottsbalken
  2012-08-10 — 2013-05-05 (7 tillfällen)
 4. Grovt utnyttjande av barn för sexuell posering, 6 kap 8 § 1 st och 3 st brottsbalken
  2012-02-01 — 2013-09-16 (5 tillfällen)
 5. Utnyttjande av barn för sexuell posering, 6 kap 8 § 1 st brottsbalken
  2012-01-29 — 2014-03-29 (35 tillfällen)
 6. Försök till utnyttjande av barn för sexuell posering, 6 kap 8 § 1 st och 15 § 1 st samt 23
  kap 1 § brottsbalken
  2012-02-22 — 2014-04-08 (25 tillfällen)
 7. Försök till utnyttjande av barn för sexuell posering, 6 kap 8 § 2 st och 15 § 1 st samt 23
  kap 1 § brottsbal
 8. Sexuellt ofredande, 6 kap 10 § 1 st brottsbalken
  2013-10-02
  Sexuellt ofredande, 6 kap 10 § 2 st brottsbalken
  2013-01-16 — 2014-04-08 (32 tillfällen)
  Grovt barnpornografibrott, 16 kap 10 a § 1 st 5 p och 5 st brottsbalken
  2014-04-08
  Barnpornografibrott, 16 kap 10 a § 1 st 1 p brottsbalken
  2012-01-29 — 2013-10-02 (21 tillfällen)
  Barnpornografibrott, 16 kap 10 a § 1 st 2 p brottsbalken
  2012-02-21 — 2014-03-29 (14 tillfällen)

Läs hela domen gratis här

http://www.svd.se/atalad-for-sexbrott–dom-i-dag

Annonser