Annonser
займ онлайн займы на карту грин мани отзывы

Inget brott när syrier utan ”anknytning till Sverige” hade sex med barn

Att ha sex med en 13-årig flicka är inte olagligt enligt svensk rätt om mannen vid tillfället för samlaget saknar anknytning till Sverige. Det fastslog riksåklagaren Anders Perklev idag.

På tisdagen beslutade riksåklagaren att inte försöka väcka åtal i ett ärende gällande ett syriskt par som kom till Sverige 2015.

Flickan i paret är född 1999 och mannen 1987. Paret gifte sig i Syrien 2013 och fick ett barn tillsammans innan modern fyllt 15 år.

”Av förhör framgår att paret har haft samlag inom äktenskapet och att kvinnan måste ha blivit gravid då hon var 13 eller 14 år gammal”, skriver riksåklagaren i ett pressmeddelande.

I svensk rätt är det straffbart som våldtäkt mot barn att ha samlag med någon som inte fyllt 15 år. Det gäller oavsett om barnet deltar frivilligt i samlaget.

Men enligt huvudregeln är svensk domstol behörig och svensk lag tillämplig enbart för brott som begåtts i Sverige. Det finns dock flera undantag från denna regel när det gäller allvarliga brott, däribland våldtäkt mot barn. Undantaget gör det möjligt att åtala personer som till exempel reser utomlands för att utnyttja barn sexuellt. För att åtala ett brott som begåtts utomlands krävs dock tillstånd av regeringen, så kallat åtalsförordnande. Vid ett sådant beslut kan hänsyn tas till vilken anknytning till Sverige brottet hade samt övriga omständigheter.

Riksåklagaren har alltså valt att inte begära tillstånd för åtal mot den syriske maken som i år fyller 30.

”Riksåklagaren konstaterar i sitt beslut att paret inte hade någon anknytning till Sverige innan de kom hit. Vid tidpunkten för gärningen hade mannen därför inte anledning att anpassa sitt handlande efter svensk lag. Inte heller omständigheterna i övrigt är sådana att de talar för att det enligt gällande rätt finns skäl att bevilja åtalstillstånd. Riksåklagaren avstår därför från att ansöka om åtalsförordnande hos regeringen”, skriver riksåklagaren.

– Det finns ingenting i förarbetena till lagstiftningen som talar för att det har varit avsikten att brott utomlands ska lagföras i Sverige i en situation som den nu aktuella. Samtidigt kan omständigheterna skilja sig åt och en bedömning måste därför göras i varje enskilt fall, säger riksåklagare Anders Perklev i en kommentar.

Socialtjänsten och Migrationsverket hade var för sig anmält fallet som misstänkt våldtäkt mot barn.

Annonser