John Tage Ingemar Jonsson

John Tage Ingemar Jonsson 741101-2979
Ådalsvägen 2 lgh 1001
57930 HÖGSBY


DOMSLUT
Brott som den tilltalade döms för
1. Misshandel, 3 kap 5 § brottsbalken
2015-02-01
2. Överträdelse av kontaktförbud, 24 § lagen (1988:688) om kontaktförbud
2015-02-11 — 2015-02-13 (7 tillfällen)
Påföljd m.m.
Skyddstillsyn
Särskild föreskrift: John Jonsson ska genomgå kriminalvårdens program PULS


Från Domen

”Jonsson har den 1 februari 2015 misshandlat Karolina Eriksson i hennes bostad
på Vasallgatan 10 i Kalmar genom att utdela ett slag som träffat henne i ansiktet.
Misshandeln har åsamkat Karolina Eriksson smärta, svullnad och rodnad.
Misshandeln är inte att bedöma som ringa.”

Läs mer här http://kriminellt.com/john-tage-ingemar-jonsson/

LÄS DOMEN HÄR B437-15

john