Annonser
займ онлайн займы на карту грин мани отзывы

Katinonsmugglare undgår längre fängelsestraff efter överklagande till HD

Högsta domstolen ändrar dom från hovrätten och finner att en man som dömts för bland annat grov narkotikasmuggling mot bakgrund av sin införsel och befattning med de syntetiska katinonerna MDPV och metylon ska dömas till fängelse i 18 månader istället för i åtta år. I avgörandet konstaterar HD även att de uttalanden som domstolen tidigare gjort i den så kallade mefedrondomen även är tillämpliga i fall med andra syntetiska katinoner.

En 29-årig man dömdes av tingsrätten till åtta års fängelse för bland annat grov narkotikasmuggling, narkotikasmuggling av normalgraden samt ringa narkotikabrott efter att han beställt och tagit emot de narkotiska preparaten MDPV och metylon från Kina samt sålt drogen vidare. Mannen erkände till viss del men anförde att han inte beställt MDPV utan att detta måste ha gjorts av någon annan. Tingsrätten ansåg dock på grund av utdrag ur chat-konversationer och annan stödbevisning att mannen gjort sig skyldig till bland annat grov narkotikasmuggling och narkotikabrott.

Hovrätten ändrade senare tingsrättens dom endast så att två fall av grov narkotikasmuggling rubricerades som narkotikasmuggling av normalgraden på grund av att gränsen för grovt brott om 200 doser, 20 gram, inte överstigits. Hovrätten gjorde dock ingen ändring i påföljdsdelen.

29-åringen konstaterade i överklagande att han godtog hovrättens bedömning i ansvarsdelen. Han ansåg dock inte att något av de narkotikasmugglingsbrott som han dömts för skulle rubriceras som grova samt yrkade att fängelsestraffet väsentligen skulle sättas ned. Det faktum att MDPV i praxis kommit att jämställas med ecstasy i farlighetshänseende hade vidare lett till näst intill brutala strafflängder även vid innehav av relativt små mängder avsedda för eget burk, ansåg 29-åringen.

Högsta domstolen, HD, bifaller nu överklagandet och finner att mannens påföljd ska sättas ned från åtta år till 18 månaders fängelse. Domstolen finner, liksom i ett liknande mål, att de uttalanden som gjorts i den så kallade mefedrondomen äger tillämplighet även på MDPV och andra katinoner. I det aktuella fallet tar domstolen vidare fasta på att brottsligheten, även om det funnits ett överlåtelsesyfte, haft en tydlig koppling till den tilltalades eget missbruk, att vinstintresse saknats och att brottsligheten inte kan anses ha varit organiserad. Den samlade brottslighetens straffvärde anses mot denna bakgrund uppgå till fängelse i ett år och sex månader och påföljden ändras nu i enlighet därmed.

Läs Domen

Annonser