Mannen dömdes av Norrköpings Tingsrätt mot sitt nekande i januari 2014 till två års fängelse för bland annat våldtäkt mot barn.

En flicka, som vid brottstillfället var under 15 år, berättade att mannen genomfört handlingar mot henne, som tingsrätten senare bedömde som jämförliga med samlag. Flickan var berusad vid brottstillfället och var inte heller vaken när mannen inledde övergreppet. Tingsrätten menade att mannen utnyttjade flickans utsatta situation och man förklarade att det gjorde brottet än mer allvarligt.

Mannen dömdes också för sexuellt ofredande, efter att ha skickat bilder med sexuellt innehåll till en annan person, och för kontakt med barn i sexuellt syfte, vilket han också nekade till.

Både åklagarsidan och den tilltalade överklagade till Göta Hovrätt. Mannen ansåg sig vara helt oskyldig till våldtäkt och ville bli frikänd, men hovrätten går inte på hans linje. Man väljer i stället att skärpa straffet. Precis som tingsrätten anser hovrätten att mannen utnyttjat att flickan befann sig i en särskilt utsatt situation. Dessutom tar man hänsyn till andra detaljer vid brottstillfället som också höjer straffvärdet. Han döms nu därför till fängelse i två år och sex månader.

Mannen har figurerat i fler ärenden som rör sexualbrott. I samband med tingsrättsdomen frikändes han från anklagelser om ytterligare ett sexuellt ofredande och utnyttjande av barn för sexuell posering. 2013 förekom han i en polisutredning om kontakt med barn i sexuellt syfte, men den lades senare ned utan att mannen åtalades.