Annonser
займ онлайн займы на карту грин мани отзывы

Kokainbruk i Danmark inte straffbart i Sverige

En 36-årig man dömdes i tingsrätten till dagsböter för dopningsbrott och brott mot knivlagen. Tingsrätten ogillade emellertid åtal om narkotikabrott, även om det var utrett att 36-åringen brukat kokain.

Domstolen godtog den tilltalades uppgifter om att han sniffat kokain i Danmark innan han rest till Sverige. Enbart bruk av narkotika är inte straffbelagt i Danmark och den tilltalade kunde heller inte anses ha innehaft narkotika i den mening som avses i narkotikastrafflagen. I hovrätten justerade åklagaren åtalet till att även avse innehav av narkotika i Danmark. Hovrätten konstaterar att den tilltalade uppgivit att han tagit kokainet på en toalett, där en annan person redan lagt upp det i så kallade linor.

Enligt hovrätten ger utredningen inget stöd för att den tilltalade haft faktiskt rådighet över kokainet eller fritt kunnat förfoga över det och sniffningen av narkotikan får enligt rätten ”närmast betraktas som ett handhavande som har ägt rum i omedelbar anslutning till konsumtionen”.

Befattningen är därför alltför begränsad för att utgöra innehav enligt svensk lag, eller ”besiddelse” i den mening som anges i dansk rätt. Tingsrättens domslut ska därför fastställas.

LADDA NER DOM

Annonser