Annonser
займ онлайн займы на карту грин мани отзывы

Luson Onsul Sherali

Namn: Luson Onsul Sherali
Personnummer:
19951190-3370

 


DOMSLUT
Brott som den tilltalade döms för
Våldtäkt mot barn, 6 kap 4 § 1 st brottsbalken
2015-01-15 — 2015-02-15
Påföljd m.m.
Fängelse 1 år 2 månader

Utvisning
Den tilltalade utvisas ur riket enligt 8 a kap 1 § utlänningslagen (2005:716) och förbjuds att
återvända hit före 2026-03-23. Överträdelse av förbudet kan medföra fängelse i högst 1 år


Från Domen

Luson Sherali och Sekretess A har båda kunnat identifiera den händelse som åtalet
gäller och att den ägt rum någon gång under den tidsperiod som åklagaren angett.
Sekretess A var då ungefär 13 år och 10 månader och Luson Sherali var 19 år

Annonser