Annonser
займ онлайн займы на карту грин мани отзывы

Mohammad Ali Hussein

Mohammad Ali Hussein från Irak försökte mörda en polis med kniv i samband med ett upplopp. Han uppger själv att han är 17 år. Åklagaren påstår att han är över 21 år men både tingsrätten och hovrätten slår fast att han är minst 18 år. Han döms till fyra års fängelse och livstids utvisning.

 

Mohammad Ali Hussein uppgav själv att han var 17 år i samband med det brott han åtalades för vid Borås tingsrätt – en ålder som stämde med de uppgifter han hade lämnat  när han sökte asyl i Sverige.

Enligt åtalet hade han i våras försökt döda en polis genom att hugga med en kniv mot hennes huvud och hals. Ytterligare tre personer åtalades för inblandning i händelsen.

Bråk om en moped ledde till upplopp
Allting hade börjat med en diskussion om en moped som poliserna bevakade. Enligt poliserna eskalerade situationen mycket snabbt och plötsligt blev de anstormade av ”ett hundratal ungdomar”.

Poliserna blev omringade av mellan trettio och fyrtio personer som på bara ett par meters avstånd hetsade mot dem. Folkhopen kastade förmål mot dem och vandaliserade deras polisbil.

Sparkades omkull och knivhöggs
Under tumultet blev poliserna misshandlade med bland annat sparkar. En av dem träffades så kraftigt att hon trillade omkull – och det var då hon blev knivhuggen.

Den man som åtalades för att ha hållit i kniven nekade till brott. Enligt tingsrätten kunde han dock bindas till brottet genom bland annat DNA, fotografier och vittnesmål.

Den knivhuggna polisen berättade att mannen skulle ha träffat henne i ansiktet och halsen med knvien – om hon inte i sista stund hade vridit sig bort från honom. Hon träffades därför i stället i sidan av bröstkorgen och överlevde.

Straffvärde på nio år
Tingsrätten ansåg att det var bevisat att 17-åringen därmed hade försökt döda polisen. Han dömdes därför för mordförsök och våldsamt upplopp. När det gällde straffvärdet skrev tingsrätten:

”X (den tilltalade) har utöver våldsamt upplopp gjort sig skyldig till mordförsök på en polis. Tingsrätten bedömer straffvärdet för ifrågavarande mordförsök till minst nio års fängelse och delar därmed åklagarens bedömning, vilken tagit sin utgångspunkt i att straffvärdet för ett fullbordat mord på en polis i tjänst hade varit 18 år eller livstid.”

Tingsrätten skulle därefter ta ställning till vilket straff mannen skulle dömas till.

Tand- och skelettröntgen
Enligt den tilltalade själv var han bara 17 år. Åklagaren har dock åberopat bevisning i form av bland annat tand- och skelettröntgen som skulle visa att han var minst 21 år.

Tingsrätten pekade dessutom på att mannen, för flera personer, hade uppgivit att han var äldre än 17 år.

Tingsrätten skrev i sina domskäl:

”Sålunda har X vid flera tillfällen sagt till A att han är 25 år medan han till B sagt sig egentligen vara 26 år och äldre än sin socialsekreterare. Vidare har han till C antingen sagt att han är 20 eller 24 år. Till sist kan noteras att personal på det HVB-hem där X bor låtit anteckna i hans journal den 8 maj 2016 att X ’själv gång på gång erkänt att han är över 18 år gammal”.”

Enligt tingsrätten kan det därutöver ha funnits skäl för mannen att ljuga om sin ålder när han sökte asyl.

Minst 18 men inte 21 år
Sammantaget kom tingsrätten fram till att det fanns tillräcklig bevisningen för att mannen var 18 år men inte 21 år. Efter att ha vägt in den så kallade ”ungdomsrabatten” dömdes han därför till fyra och ett halvt års fängelse för mordförsök och våldsamt upplopp. Han dömdes också att betala 108 000 kronor i skadestånd till polisen.

Ytterligare tre personer dömdes till lindrigare straff för inblandning i händelsen.

Domen överklagades till Hovrätten för Västra Sverige som också dömer mannen för mordförsök men friar honom från åtalet för våldsamt upplopp.

Hovrätten instämmer i tingsrättens bedömning när det gäller den tilltalades ålder.

Utvisning på livstid
Hovrätten konstaterar att de medicinska utlåtandena visar att ”den bästa skattningen av de sammanvägda värdena av tand- och handutvecklingen att X är minst 18,8 år. Vidare anges att sannolikheten att han är minst 18 år är 81 procent och att han är 17,2 år är 3 procent.”

Han döms därför till fyra års fängelse och livstids utvisning från Sverige.

De övriga åtalade dömdes till lindrigare straff.

Annonser