Nabil Al-Rubaiy

Piskade och slog sina barn – slapp utvisning på grund av barnens behov av sin far
37-årige illegale invandraren Nabil Al-Rubaiy som i början av oktober dömdes för att ha slagit sin fru sönder och samman och misshandlat och piskat sina barn under fem års olaglig vistelse i Sverige. Göta hovrätts kontroversiella beslut att låta mannen stanna i landet på grund av ”barnens behov” av ”hen” har nämligen överklagats – till Högsta domstolen.
Tingsrätten beslutade att utvisa 37-åringen ur riket i fem år. Mannen hade sökt asyl i Sverige för första gången 2008 och fått avslag 2009. Istället för att åka hem stannade han illegalt i landet och sökte på nytt asyl 2014, varpå han fick avslag igen. Medan han bodde illegalt i landet ägnade han sig åt att misshandla sin fru och barn, och hota med att mosa sönder fruns ansikte inför barnen.

I sin dom motiverade tingsrätten sitt utvisningsbeslut bland annat med att hänvisa till ett yttrande från socialen i Tingsryds kommun, där det framgick att det ”utifrån barnens bästa” inte var lämpligt för barnen att ha kontakt med sin far och att de på grund av fadern måste bo i ett skyddat boende.

”Bedömningen är att barnen behöver skyddas från sin far och att de inte skulle påverkas negativt om deras far utvisas”, skrev tingsrätten.

Läs den galna domen

Brevia Mail AB - Skydda din identitet, hyr en postbox!