займ онлайн займы на карту грин мани отзывы

Nils Brontéus, Grov våldtäkt mot barn

Förövare: Nils Göran Brontéus
Personnummer:
410706-1618
Adress: Östergatan 177 lgh 1201, 261 35 Landskrona

Dömd för: Grov våldtäkt mot barn,
Grovt sexuellt utnyttande av underårig
Grovt sexuellt övergrepp mot barn.

Straff: 6 år

En man som hade låtit pojkar tillbringa tid i hans hus åtalades för grovt sexuellt utnyttjande av underårig, grov våldtäkt mot barn och grovt sexuellt övergrepp mot barn, övergrepp i rättssak samt barnpornografibrott. Mannen skulle bland annat vid en mängd tillfällen under en längre tid ha utnyttjat två unga pojkar sexuellt. Tingsrätten fann alla åtalspunkterna styrkta, och dömde mannen till fängelse i åtta år. Hovrätten friar dock mannen från barnpornografibrott, och sänker nu även straffet till fängelse i sex år.
En 70-årig man åtalades för grovt sexuellt utnyttjande av underårig, grov våldtäkt mot barn och grovt sexuellt övergrepp mot barn, övergrepp i rättssak samt barnpornografibrott. Mannen skulle under nästan fyra år ha utnyttjat en pojke sexuellt från det att pojken var elva år gammal. Handlingarna skulle bland annat ha bestått i att mannen vid cirka 1 000 tillfällen skulle ha förmått pojken att onanera både åt sig själv och honom samt vid 20 tillfällen ha försökt att tränga in med sina fingrar, och vid ett tillfälle med sin penis, i pojkens anus. Mot en annan pojke, som även han var underårig, skulle mannen ha utfört liknande handlingar under cirka sju månaders tid.När den andra pojken hotade med att anmäla mannen för övergrepp om han inte fick pengar, skulle mannen ha skickat ett brev till pojken och hotat honom med våld om han anmälde honom. Mannen skulle även ha innehaft en pornografisk bild på en tio- eller elvaårig pojke och varit medveten om pojkens ålder.Mannen hade kommit i kontakt med de båda pojkarna genom att han hade ett slags ”fritidsgård” hemma hos sig, dit unga pojkar brukade komma och tillbringa tid. Båda pojkarna i det aktuella fallet hade komplicerade familjeförhållanden och hade därför ofta besökt mannens hus.Tingsrätten konstaterade att båda pojkarnas uppgifter var trovärdiga, och att de inte kände varandra men trots detta lämnat liknande berättelser ansåg domstolen ökade trovärdigheten. Domstolen fann mot denna bakgrund att pojkarnas berättelser skulle läggas till grund för bedömningen. Båda brotten, där gärningen mot den ena pojken bedömdes enligt äldre lagstiftning, var därmed styrkta och båda var även att bedöma som grova, då det handlat om ett stort antal tillfällen.Gällande de övriga åtalspunkterna erkände mannen övergrepp i rättssak, och då bevisningen bland annat utgjordes av brevet fann tingsrätten även detta åtal styrkt. Vidare ansåg tingsrätten att bilden utgjorde barnpornografi och dömde mannen även för detta brott, som domstolen dock ansåg var ringa. Påföljden bestämdes till fängelse i åtta år.

Domen överklagades till hovrätten, som liksom underinstansen finner de tre första åtalen styrkta. Vad gäller barnpornografibrottet finner hovrätten att det varken framgår av bilden eller presentationen av den att pojken är under 18 år, och åtalet för barnpornografibrott ogillas därför. Hovrätten finner vidare det samlade straffvärdet av gärningarna uppgå till sex års fängelse, och sänker nu straffet i enlighet härmed. Mannen ska även utge skadestånd till pojkarna med sammanlagt 470 000 kronor.