Annonser
займ онлайн займы на карту грин мани отзывы

Obada Albaradan häktad

Torsdagens brand på asylboendet på Westsura Herrgård kom inte som en överraskning för personalen. ”Man är förberedd på att det kan ske. I går var dagen här”, säger Jeanette Peretic, verksamhetschef.

Westsura Herrgård

Obada Albaradan har anlagt en brand i fristående flygelbyggnaden Linden på Västsura herrgård, Surahammars kommun genom att tända eld på en tidning/en gardin eller något annat i rum nr 2 i byggnaden. Det hände den 7 juli 2016. Branden innebar fara för andras liv och/eller hälsa och omfattande förstörelse av andras egendom. Brottet borde bedömas som grovt eftersom branden anlagts på en plats med tät bebyggelse, där den lätt kunnat sprida sig, eller annars inneburit fara för flera människor och egendom av särskild betydelse. Västsura herrgårds boendebyggnader användes vid branden för flyktingmottagning.
Vid branden fanns omkring 170 personer boende på platsen, varav 6 personer i byggnaden Linden och 13 personer i intilliggande tre flygelbyggnader. Byggnaden Linden och de övriga tre flygelbyggnaderna vid herrgården bygges på 1600- talet och bedöms ha ett byggnadshistoriskt värde. Obada Albaradan begick gärningen med uppsåt. Lagrum: 13 kap 2 § brottsbalken


Namn: Obada Albaradan
Tolkbehov arabiska, medborgare i Syrien.
Företräds av advokat Christer Söderqvist.
Anhållen 2016-07-07, Häktad 2016-07-08.

Annonser