Annonser
займ онлайн займы на карту грин мани отзывы

Polisen måste få mer resurser

I Norrköpings Tidningar har vi kunnat läsa om hur chefsåklagarna vid åklagarkammaren i Norrköping och Linköping varnar för att vi nu ser de första tecknen på systemkollaps. Det saknas cirka 40 utredande poliser i Linköping och för vissa regionala funktioner. Även i Norrköping är polisbristen skriande. Följden blir att även utredningar om relationsvåld och övergrepp mot barn läggs åt sidan.

Östergötland är inte unikt i landet när det gäller underbemanning inom polisen. I norra polisregionen lämnade huvudskyddsombudet nyligen in en anmälan till Arbetsmiljöverket. Det finns en trend att allt fler erfarna poliser lämnar yrket, samtidigt som Polishögskolan sänkt kraven på att bli antagen. Detta innebär att vi inte bara får färre utan även sämre poliser.

Samtidigt som polismakten försvagas ser vi en upptrappning av de utmaningar som rättsväsendet står inför. I utanförskapsområden behövs polis för att eskortera ambulans och brandkår vid utryckningar. I Uppsala avled en man nyligen i en brand, där brandkårens insats fördröjdes på grund av upplopp.

Vi kristdemokrater anser att polisen behöver en kraftig resursförstärkning för att klara av dagens och morgondagens utmaningar. Vi föreslår därför att 2000 fler poliser anställs till 2020. I huvudsak till ingripandeverksamheten och till brottsförebyggande arbete. Även med vårt modesta förslag kommer Sverige ligga långt under EU-genomsnittet när det gäller antalet poliser per invånare.

Till detta vill vi avsätta 100 miljoner kronor per år för en satsning på fler civilanställda hos polismyndigheten. När fler poliser behövs i yttre tjänst, ska arbetstiden inte ägnas åt att sitta arrestvakt eller bemanna receptioner. En satsning på fler civilanställda är en satsning på fler synliga poliser – särskilt i uppsatta områden.

Kristdemokrater föreslår skärpta straff för attacker mot blåljuspersonal. Idag straffas våld mot tjänsteman ofta med böter. Fler yrkesgrupper, exempelvis inom räddningstjänst och hälso- och sjukvården, behöver få ett starkare skydd mot angrepp. Vi föreslår därför att det införs en ny brottsrubricering: våld mot alarmeringstjänstpersonal. Detta ska innefatta bland annat stenkastning mot utryckningsfordon, som ska bestraffas hårdare än idag.

Alla som bor i Sverige har rätt att förvänta sig att polisen, brandkåren och ambulansen kommer när de behövs. Att samhället reagerar när en människa utsatts för våldsbrott, när ett hus brinner eller när en olycka inträffar är en förutsättning för ett välfungerande samhälle och för att värna medborgarnas tillit till centrala samhällsfunktioner. I dag ser vi hur den tilliten hotas när människor utsätts för brott, när vi har områden som till och med kommit att kallas ”no go zoner”.

Ett rättsväsende som står upp för de mest utsatta är en förutsättning för ett gott samhälle som håller samman. Därför måste polisen ha de resurser som krävs för att klara av sin uppgift, att förebygga, förhindra och beivra brott.

Annonser