Annonser
займ онлайн займы на карту грин мани отзывы

Polisen summerar förra året

2017-02-22

Polisens gångna år har präglats starkt av omorganisationen och ett ansträngt operativt läge. Samtidigt syns en positiv utveckling inom flera områden. Det är några slutsatser i Polismyndighetens årsredovisning.

År 2016 blev året då polisens omorganisation gick in i sitt avslutande skede. Den geografiska omställningen slutfördes, de nya regionkommunikationscentralerna öppnades upp och den nya strukturen för polisens kontaktcenter sjösattes.

− Förra året blev besvärligt på många sätt. Ökat dödligt våld med skjutvapen, arbetet vid gränskontroller och runt asylboenden och en stor intern turbulens på grund av omorganisationen har påverkat resultaten, säger rikspolischef Dan Eliasson.

Färre uppklarade brott
I utredningsverksamheten minskade antalet ärenden som redovisas till åklagare med 10 procent. Utredningsandelen, det vill säga antalet ärenden som redovisades till åklagare av antalet utredda ärenden, minskade från 29,7 till 27,9 procent. Antalet öppna ärenden ökade med 11,4 procent.

− Här har vi en stor utmaning framför oss. De som utsätts för brott har rätt av kräva mer av polisen. Vi måste fortsätta arbetet med att få fler medarbetare som utreder brott, utveckla IT-stödet samt slutföra arbetet med de stora metodutvecklingspaket som har tagits fram, säger Mats Löfving, chef för polisens nationella operativa avdelning och ställföreträdande rikspolischef.

Snabbare svar på telefon
På det brottsförebyggande området har polisen fortsatt att utveckla arbetet med medborgarlöften, lokal samverkan mot organiserad brottslighet och mot bedrägeribrott. Ett viktigt mål under kommande år blir att öka den polisiära närvaron i lokalpolisområdena. Det gäller särskilt områden som präglas av stor otrygghet.

Under årets två sista månader har svarstiderna på telefon till polisens kontaktcenter minskat drastiskt. Förbättringen beror på en ny organisation med förstärkt bemanning och ett regionalt kösystem. Kötiden var i snitt drygt 12 minuter på helåret, för att sjunka till drygt 7 minuter efter 31 oktober.

Bokslutet för 2016 som presenteras i årsredovisningen visar att polisen går in i det nya året med 368 miljoner kronor i överskott. Den kraftiga rekryteringen av civilanställda under hösten innebär dock att kostnaderna stiger under år 2017.

− För att nå en ekonomi i balans krävs på sikt både ökade anslag och ett intensifierat arbete för att sänka kostnaderna, säger rikspolischef Dan Eliasson.


Annonser