Annonser
займ онлайн займы на карту грин мани отзывы

Strokedrabbad 82-åring med hjärtsvikt för svag för samhällstjänst – ska sitta i fängelse i stället

Den 82-årige mannen lider av hjärtsvikt och har haft tre strokes. Han har därför inte klarat av att fullfölja den samhälltjänst han dömdes till av tingsrätten förra året. Både tingsrätten och hovrätten beslutar därför att han i stället ska avtjäna ett sju månader långt fängelsestraff.

Den tidigare ostraffade 82-årige mannen dömdes i juni 2016 för grov smuggling till villkorlig dom förenad med 180 timmars samhällstjänst. Som alternativstraff angavs fängelse i sju månader.

Åklagaren vände sig senare till Sundsvalls tingsrätt och begärde att den villkorliga domen skulle undanröjas och att straffet i stället skulle bestämmas till sju månaders fängelse. Orsaken var att mannen ”allvarligt åsidosatt sitt åliggande att utföra samhällstjänst”.

Stroke tre gånger
Av frivårdens yttranden framgick att 82-åringen led av hjärtsvikt och att han vid tre tillfällen hade drabbats av stroke. Sedan mannen hade dömts hade han varit inlagd på sjukhus och haft täta besök hos sjukvården.

Enligt frivården var han så sjuklig att han inte klarade av att genomföra den utdömda samhällstjänsten.

Tingsrätten konstaterade att det normalt finns tre valmöjligheter i en situation där den dömde inte fullföljer sina ålägganden vid villkorlig dom: att besluta om varning, att besluta om viss föreskrift eller att besluta om annan påföljd.

Fängelse återstår
Tingsrätten kom fram till att 82-åringens sjukdomstillstånd innebar ett hinder mot att utföra samhällstjänst och att en varning därför inte heller skulle vara en verksam åtgärd. Tingsrätten konstaterade också att ett beslut om föreskrift inte var aktuellt och att det som då återstod var att besluta om en ny påföljd för mannen.

Eftersom det saknades läkarintyg om hans försämrade hälsa utgick tingsrätten ifrån vad som hade gällt i samband med att den ursprungliga domen hade avkunnats.

82-åringen dömdes därför till ”alternativstraffet” – det vill säga sju månaders fängelse.

Skulle inte drabbas oskäligt hårt
Mannen överklagade beslutet till Hovrätten för Nedre Norrland och gav där in journalhandlingar om sitt hälsotillstånd.

Hovrätten går dock på tingsrättens linje och skriver:

”Hovrätten ifrågasätter inte att X (den dömde) lider av de sjukdomsbesvär han berättat om. Vad X berättat och vad som framgår av journalanteckningarna visar emellertid inte att hans hälsotillstånd är nedsatt i sådan grad att han skulle drabbas oskäligt hårt av att avtjäna det straff som tingsrätten har dömt ut.”

82-åringen ska därför avtjäna ett sju månader långt fängelsestraff

Annonser