Annonser
займ онлайн займы на карту грин мани отзывы

Tonårspojkar våldtog utvecklingsstörd på HVB-hem

De båda minderåriga tonårspojkarna våldtog en utvecklingsstörd tonårspojke på ett HVB-hem. Enligt domen utnyttjade de att han ”likt ett barn inte kunde freda sig”. Hovrätten dömde båda till utvisning trots att uppvisat psykiska besvär i häktet. Högsta domstolen beslutar nu att inte pröva fallet

De nu dömda kom som ensamkommande barn till Sverige och sökte asyl här.

De åtalades vid Uddevalla tingsrätt för att, vid olika tillfällen, ha våldtagit en annan tonårspojke som lider av en psykisk funktionsnedsättning på ett HVB-hem.

Båda nekade till brott men tingsrätten slog fast att åklagaren hade bevisat att de var skyldiga.

Tingsrätten ansåg att målsäganden, på grund av sin psykiska funktionsnedsättning, hade befunnit sig i en särskilt utsatt situation där han ”likt ett barn inte har kunnat freda sig”.

Hovrätten beslutade om utvisning
Den ene pojken, som ansågs ha varit 16 år i samband med brottet, dömdes till ungdomsvård enligt en vårdplan från socialtjänsten. Den andre, som var 17 år, dömdes till sluten ungdomsvård i sju månader.

De dömdes också att betala 225 000 kronor i skadestånd till sitt offer.

Domen överklagades till Hovrätten för Västra Sverige som i sak instämde i tingsrättens bedömningar.

Hovrätten ansåg dock att båda pojkarna skulle anses ha varit 17 år i samband med brottet och båda dömdes därför till sluten ungdomsvård.

Hovrätten beslutade också att de skulle utvisas från Sverige under fem år.

Försökte ta livet av sig
Även om en av de dömda, sedan han kommit till häktet, hade mått mycket dåligt psykiskt och försökt ta livet av sig, ansåg hovrätten att han skulle utvisas ur riket efter avtjänat straff.

Samma sak gällde det faktum att han själv hade uppgivit att han är homosexuell. Enligt Migrationsverkets yttrande gick det inte att ta ställning till om de skyddsskäl som han hade åberopat var ”sannolika eller tillräckliga” utifrån det underlag som fanns.

Hovrätten skrev i sina domskäl:

”Enligt hovrätten kan det som framkommit rörande X (den tilltalades) psykiska ohälsa inte anses innebära att det föreligger medicinska hinder mot en verkställighet”.

Skiljaktigt hovrättsråd
Även den andre pojken har mått psykiskt dåligt och bland annat skurit sig och haft hjärtklappning under sin häktestid. Hovrätten beslutade dock att även han skulle utvisas från Sverige.

Ett hovrättsråd var skiljaktigt och ville inte döma till utvisning.

De båda dömda överklagade domen till Högsta domstolen som nu beslutar att inte pröva fallet. Hovrättens dom står därför fast


Annonser